Toppbild

Eldningsförbud från och med 14 juli

 

Just nu är det extremt torrt i skog och mark, risken för bränder är mycket stor och ökar ännu mer under kommande helg. Därför råder det eldningsföbud i Strängnäs kommun från och med 14 juli.

Detta innebär att du både på allmän plats, i naturen, och på din egna tomt endast får grilla i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar. Engångsgrillar är det alltså ej tillåtet att använda.

Eldningsförbudet gäller tills vidare och upphör då räddningschef i beredskap meddelar detta.

Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats.

Uppdaterad 2017-07-14

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >