Toppbild

Eldningsförbudet i kommunen är hävt

Från och med måndag 5 juni är det åter tillåtet att elda och grilla utanför detaljplanerat område förutsatt att man inte stör sina grannar.
Den som eldar är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

 

Just nu är det stor risk för bränder då det är extremt torrt i skog och mark. Från och med 24 maj råder det därför eldningsförbud i Strängnäs kommun.
Detta innebär att du både på allmän plats, i naturen, och på din egna tomt endast får grilla i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar. Engångsgrillar är det alltså ej tillåtet att använda.

Eldningsförbudet gäller tills vidare och upphör då räddningschef i beredskap meddelar detta.

Uppdaterad 2017-06-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >