Toppbild

Vill du veta hur Strängnäs kommun utvecklas?

Vill du ta del av hur Strängnäs kommuns kvalitet och effektivitet utvecklas eller jämföra med andra kommuner?
 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en undersökning av Sveriges kommuners kvalitet och effektivitet. Undersökningen heter kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

 

Här kan du ta del av Strängnäs kommuns resultat i undersökningen Kommuners kvalitet i korthet. 

 

Uppdaterad 2017-03-01

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >