Toppbild

Avgifter vård och omsorg

Maxtaxa

Gäller från och med 1 januari 2017

Riksdagen har beslutat om en så kallad maxtaxa som ändras varje år. Maxtaxan är den högsta avgiften som kommunen får ta ut för omvårdnadsavgiften på särskilt boende eller hemtjänst.
För 2017 är maxtaxan 2 013 kr per månad.

För insatser som understiger 4,9 timmar per månad är kostnaden 410 kr/tim.

Makars inkomster räknas samman, därefter fördelas inkomsterna med hälften på vardera.

Innan omvårdnadsavgiften fastställs har du enligt lag rätt att få omvårdnadsavgiften prövad mot dina inkomster. Syftet med en inkomstprövning är att du ska få behålla så mycket pengar som möjligt för att kunna täcka dina kostnader för att leva och bo.

Läs mer om avgifter i vår avgiftsbroschyr.

Du kan ladda ner en inkomstförfrågan eller välja att fylla i vårt e-formulär under E-tjänster och blanketter.

Trygghetslarm

Du som enbart har trygghetslarm i hemmet betalar högst 210 kr/månad.

Vid installation av larm debiteras du en engångskostnad på 410 kronor.

Vid borttappad eller inte återlämnad larmutrustning debiteras du en kostnad motsvarande kommunens kostnad för återinköp.

Matdistribution

Kostnaden är 54 kr/portion.


Hemsjukvård

Hembesöken är avgiftsfria.


Avgifter särskilt boende

Om du bor på ett äldreboende/gruppboende (särskilt boende) tillkommer boendekostnad och kostnader för mat.
Boendekostnaden är 5.227 kr och matabonnemanget kostar 3.900 kr/månad. 
 
Minimibelopp

Minsta summan som skall täcka normala levnadskostnader kallas minimibelopp.
Beloppet följer konsumentverkets riktlinjer och ska täcka kostnader för livsmedel, hälsa och hygien, läkarvård och mediciner, enklare tandvård, kläder och skor, resor, fritid, hemförsäkring, tidningar, tv och telefon samt förbrukningsvaror.

Minimibeloppet är 
5 057 kr/månad för ensamstående som är 61 år eller äldre. 
4 273 kr/mån per person för makar som är 61 år eller äldre.
5 313 kr/månad för ensamstående under 61 år.
4 529 kr/månad per person för makar yngre än 61 år.

Förbehållsbelopp

Kommunen ska bestämma ditt förbehållsbelopp genom att beräkna dina levnadskostnader, utom boendekostnaden, enligt ett lagstadgat minimibelopp, så förbehållsbeloppet är summan av minimibeloppet och din boendekostnad.

 Om du är pensionär med låg inkomst kan du ansöka om bostadstillägg, läs mer på Pensionsmyndigheten webbsida 

Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning ska du vända sig till Försäkringskassan om du vill ansöka om bostadsbidrag.

Så här räknar vi ut din avgift

När du beviljats en insats räknar vi ut din avgift så här:
Vi börjar med att lägga ihop alla dina inkomster, det vill säga din pension eller sjukersättning samt dina ränteinkomster. Har du bostadstillägg lägger vi till den summan.
Därefter drar vi ifrån summan för din bostadskostnad. Sist drar vi ifrån förbehållsbeloppet, som är nationellt beslutat, och ska täcka normala levnadskostnader, förutom boendekostnad. Den summa vi får fram kallas för avgiftsutrymme och betyder den summa pengar (avgift) som du beräknas kunna betala för insatsen.

Om avgiftsutrymmet blir 0 kr eller minusbelopp blir din avgift 0 kr.

Du kan välja att inte lämna några inkomstuppgifter, du betalar då maxavgiften.

Strängnäs kommun är inte skyldig att betala ut medel för att den enskilde ska nå upp till det beräknade förbehållsbeloppet. Om behov finns kan du ansöka om försörjningsstöd.
Läs mer om försörjningsstöd.

Exempel

Avgiftsberäkning för en ensamstående pensionär som har hemtjänst:

Inkomst efter skatt inklusive bostadstillägg
12 500 kr per månad
Avdrag för hyra/boendekostnad
- 6 000 kr per månad
Avdrag minimibelopp
- 5 057 kr per månad

Din avgift för hemtjänst blir
(för insats över 4,8 timmar)

  1 443 kr per månad

Avgiftsbeslut

Avgiften för aktuella insatser beräknas och beslutas av Strängnäs kommun. När vi fått in aktuella uppgifter från dig (inkomstförfrågan) räknar vi ut din avgift och du får ett skriftligt beslut som visar din avgift per månad. Du får också besked om vilket underlag avgiften är beräknad på. Inkomstförfrågan måste undertecknas och skickas till Strängnäs kommun och kan inte bifogas i ett epost-meddelande.

Autogiro

Om du önskar betala via autogiro, ring 0152-291 56 så får du blankett för ansökan om autogiro samt information.
Om du är ansluten till en internetbank har du möjlighet att förenkla betalningen av dina räkningar från Strängnäs kommun. Med tjänsten elektronisk faktura får du din faktura direkt till din internetbank istället för på papper. Har du frågor kring e-faktura, ring 0152-291 56.

Överklagan av beslut angående avgifter

Du kan överklaga avgifter som omfattas av maxtaxan till Förvaltningsrätten.
Exempel på avgift som du kan överklaga är hemtjänst, trygghetslarm, ledsagning och hembesök av hemsjukvård.
Hur du överklagar framgår av det avgiftsbeslut du får när socialkontoret räknat fram din avgift.
 

 

Uppdaterad 2017-04-04

Kontakt:

Avgiftshandläggare, telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag 9.00-12.00

Ingela Nyberg
Telnr: 0152-290 53
E-post: ingela.nyberg@strangnas.se

Margareta Hamnqvist
Telnr: 0152-296 11
E-post: margareta.hamnqvist@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >