Toppbild

Medling

Medlingens grundtanke är att ett möte ska äga rum mellan en person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och ger parterna möjlighet att prata om det som har hänt och öka förståelsen för varandra.

Det finns tillfälle att ställa frågor som ofta uppstår vid brott samt förklara vilka konsekvenser brottet har medfört. Under medlingen finns också möjlighet att finna en lösning på hur gottgörelse kan ske.

Båda parter blir väl förberedda för medlingen genom att först gå på enskilt samtal med medlaren, där medlingen gås igenom.

Medling kan passa för många typer av brott. Medling riktar sig i första hand till ungdomar och unga vuxna, men även till icke straffmyndiga under 15 år, eftersom medling inte är jämförbar med rättegång.

Medlingsverksamhet bedrivs inom socialkontoret i Strängnäs kommun i samarbete med polisen och åklagarkammaren.

Du kan själv ta initiativ till medling genom att kontakta utredare hos polis, socialsekreterare eller medlingssamordnare i Strängnäs kommun. 

Medlingssamordnare Linda Ljungquist, 073-956 8305  linda.ljungquist@strangnas.se

 

Uppdaterad 2015-03-26
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Kontakt

Enhetschef
Therese Linejung
0152-296 43
E-post: therese.linejung@strangnas.se

 

 

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >