Toppbild

Misstanke om barn som far illa

Socialkontoret har det yttersta ansvaret för att barn (upp till 18 år) får sina grundläggande behov tillgodosedda. För att vi ska kunna hjälpa till måste vi få veta var behoven finns.

Vid akut fara, kontakta polisen på 112.

Vuxna och barn som har problem inom familjen kan vända sig till socialtjänsten för att få information om vilken hjälp som finns.

Innan du gör en anmälan kan du kan du ta kontakt med socialkontoret för att diskutera din oro.
Kontakta mottagningssektionen på 0152-299 95.
På helger och efter kontorstid: 08-454 22 19

Anonym anmälan

Det går att göra en anmälan anonymt, du behöver alltså inte säga ditt namn.

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som rör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialkontoret, har anmälningsskyldighet enligt lag.

Du kan hämta blankett Anmälan om misstanke om barn/ungdom som far illa, under e-tjänster och blanketter.

Uppdaterad 2016-12-16
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Kontakt

Enhetschef
Marita Andersson
0152-292 29
marita.andersson@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >