Toppbild

Funktionsnedsättning

I Strängnäs kommun ska du som har en funktionsnedsättning kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor som andra.

Du ska känna dig trygg med kommunens insatser och veta vad man får hjälp med utifrån dina behov och vad som ingår i goda levnadsvillkor. 

En funktionsnedsättning ska inte beröva dig rätten till aktivitet, meningsfull sysselsättning och social samvaro med andra.

Stöd till personer med funktionsnedsättning finns i form av boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans och ledsagarservice. Rätten till insatserna prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Du kan ansökan om insatser via vårt e-formulär "Funktionsnedsättning: Ansökan om särskilda insatser enligt LSS" eller ladda ner en ansökningsblankett under E-tjänster och blanketter.

__________________________________________________________

 

Läs mer om Socialtjänstlagen, SoL.

Läs mer om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Uppdaterad 2017-01-10
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Växel: 0152-291 00

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >