Toppbild

Boendestöd

Boendestöd är ett stöd i hemmet och i vardagen för dig med funktionsnedsättning och som fyllt
18 år. Det ska göra det lättare för dig att hantera din vardag och stimulera dig till att bli mer självständig.

Boendestöd är en praktisk och social stödinsats som ska underlätta och öka dina möjligheter till ett självständigt liv och göra så att du kan vara delaktig i samhället. Insatserna utförs tillsammans med dig.

Praktiska stödinsatser kan vara att du och boendestödjaren tillsammans

  • städar din bostad
  • tvättar kläder
  • planerar och strukturerar upp vardagssysslor.

Du ansöker hos en handläggare på kommunen

Vill du ansöka om boendestöd kontaktar du en biståndshandläggare på kommunen.
Telefonnummer till biståndshandläggare.

Stödet är frivilligt och kostnadsfritt

Det innebär att du som får stöd kan avsluta insatsen när som helst. Boendestöd ges enligt socialtjänstlagen och är kostnadsfritt.

Läs vår broschyr om boendestöd.

Uppdaterad 2016-05-03

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Växel: 0152-291 00

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >