Toppbild

Ledsagarservice

Ledsagarservice innebär att ge personer med en funktionsnedsättning ökade möjligheter att kunna ha kontakt med andra och delta i samhällslivet.

Vem har rätt till ledsagarservice?

Du som har stora funktionsnedsättningar, syn- eller hörselskada eller en psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp att komma utanför ditt hem och bryta isolering, kan få hjälp genom ledsagarservice. Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om detta genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Hur får du ledsagarservice?

Du ansöker om ledsagarservice hos biståndshandläggaren.

Om du får ledsagarservice

En ledsagare följer dig till och från aktiviteter. Insatsen är personlig och utgår från dina behov. Ledsagaren kommer vid önskad och överenskommen tidpunkt till hemmet eller annan mötesplats och följer dig till den önskade aktiviteten.

Vad kostar det?

Att ha ledsagare kostar dig ingenting, men du står själv för egna kostnader i samband med olika aktiviteter och resor.

Vill du bli ledsagare?

Arbetet innebär att ledsaga en person med funktionsnedsättning till någon form av aktivitet samt att vara ett stöd. Som ledsagare är du timanställd med avtalsenlig lön. Arbetstiden är varierande och utgår från personens behov.
Om du är intresserad av att bli ledsagare, kontakta vår LSS-enhet, 0152-291 96.

Ledsagare omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Uppdaterad 2015-11-09
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Kontakt

Enhetschef
Carina Wennerskog
0152-291 96
carina.wennerskog@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >