Toppbild

Kvalitet

Socialnämnden arbetar aktivt med förbättringar för att erbjuda insatser av god kvalitet.

I arbetet med att uppnå god kvalité använder vi oss bland annat av resultatet från öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) som utförs inom samtliga verksamhetsområden inom socialkontoret, kommunens kvalitet i korthet (Kkik) som utförs på uppdrag av SKL samt Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen.

Uppdaterad 2017-01-10

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >