Toppbild

Äldreomsorg

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet.

Syftet med mätningarna är:

  • Att du som medborgare skall få information om kvaliteten på den service som din kommun tillhandahåller.
  • Att du ska kunna jämföra kvalitet i din egen kommun med andra kommuner.
  • Att ansvariga på kommunerna ska kunna använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

 

Öppna jämförelser äldre, olika jämförelser inom äldreomsorgen länk till SKL:s webbsida

Uppdaterad 2017-01-19

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >