Toppbild

Brukarundersökning

Äldre som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende har fått möjlighet säga sin mening om hur kvaliteten upplevs.

Exempel på frågor som ställdes är:

  • Hur brukar maten smaka?
  • Hur tycker du att personalen utför sina arbetsuppgifter?
  • Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål?
  • Brukar personalen komma på avtalad tid?
  • Kan du påverka vilka tider du ska få hjälp?

Svar på dessa och andra frågor får du genom att klicka på länkarna nedan.

Särskilt boende, klicka här

Hemtjänst, klicka här

Uppdaterad 2017-01-19

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >