Toppbild

Funktionsnedsättning

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet.

Syftet med mätningarna är:

  • Att du som medborgare skall få information om kvaliteten på den service som din kommun tillhandahåller.
  • Att du ska kunna jämföra kvalitet i din egen kommun med andra kommuner.
  • Att ansvariga på kommunerna ska kunna använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

Vi redovisar här resultatet från undersökningar för verksamheten funktionsnedsättning.
Undersökningarna har besvarats av ansvarig personal och chefer samt biståndshandläggare.

 Sammanställning Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) Funktionsnedsättning

Öppna jämförelser, länk till Socialstyrelsens webbsida

Uppdaterad 2015-06-12

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >