Toppbild

Individ- och familjeomsorg

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet.

Syftet med mätningarna är:

  • Att du som medborgare skall få information om kvaliteten på den service som din kommun tillhandahåller.
  • Att du ska kunna jämföra kvalitet i din egen kommun med andra kommuner.
  • Att ansvariga på kommunerna ska kunna använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

Vi redovisar här resultatet från undersökningar för verksamheten individ- och familjeomsorg.
Undersökningarna har besvarats av tjänstemän på socialkontoret.

Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd, länk till Socialstyrelsens webbsida

Öppna jämförelser missbruk och beroende, länk till Socialstyrelsens webbsida

Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård, länk till Socialstyrelsens webbsida

Öppna jämförelser hemlöshet, länk till Socialstyrelsens webbsida

Öppna jämförelser brottsoffer, länk till Socialstyrelsens webbsida

Uppdaterad 2016-04-22

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >