Toppbild

Brukarundersökning

Individ och familjeomsorgen har under perioden 2015-10-19 --2015-11-06 genomfört brukarundersökningar.

Brukarundersökningen är en nationell brukarundersökning som utformas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och den genomförs på frivilligbasis. Brukarundersökningen begränsas till de verksamheter inom Individ- och familjeomsorg som är myndighetsutövare. Strängnäs kommun har även använt frågeställningarna för de verksamheter som har en utförarroll samt familjerätt.

Brukarundersökningens frågeställningar är följande:

 • Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreterare, jobbcoach, familjebehandlare, familjerättssekreterare eller arbetshandledare?
 • Upplever du att socialsekreterare, jobbcoach, familjebehandlare, familjerättssekreterare eller arbetshandledare frågar efter dina synpunkter om hur din situation skulle kunna förändras?
 • Hur stor förståelse upplever du att socialsekreterare, jobbcoach, familjebehandlare, familjerättssekreterare eller arbetshandledare visar för din situation?
 • Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreterare, jobbcoach, familjebehandlare, familjerättssekreterare eller arbetshandledare, till exempel via telefon, sms eller e-post?
 • Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten i kommunen?
 • Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?

Enkäterna har funnits tillgängliga på svenska, dari, engelska, finska, pashto och somaliska. Totalt inkom 217 enkätsvar fördelat på 111 kvinnor och 106 män. Exakt fördelning av svaren enligt följande:

 • Jobbtorg 17 st (9 kvinnor, 8 män)
 • Arbete och service 11 st (4 kvinnor, 7 män)
 • Individ- och familjestöd 13 st (10 kvinnor, 3 män)
 • Familjerätt 5 st (3 kvinnor, 2 män)
 • Ekonomiskt bistånd 157 st (74 kvinnor, 83 män)
 • Missbruk och beroendevård 1 kvinna
 • Barn- och ungdomsvård föräldrar/vårdnadshavare 7 st (5 kvinnor, 2 män)
 • Barn och ungdomsvård 13 år och äldre 6 st (5 kvinnor, 1 man)

Här kan du läsa resultatet från brukarundersökningen.

Uppdaterad 2016-03-15
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel
Fax:0152:296 05
E-post: socialtjansten@strangnas.se


 

Kontakt

Läs mer om våra verksamheter och hur du kommer i kontakt med oss 


Lämna synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >