Toppbild

Ny i Sverige

Informationen är flyttad! Klicka i stället in dig på vår nya flyktingwebb. Där hittar du all information som rör flyktingmottagande, ansvar, organisation och hur du bäst kan hjälpa personer som är nya i Sverige

Flyktingmottagandet i Strängnäs kommun

Uppdaterad 2017-03-27

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >