Toppbild

Välkommen att delta i studiecirkeln När jag inte längre är med

Studiecirkeln är ett sätt för dig som förälder eller nära anhörig att närma dig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation.

Genom studiecirkeln får du kunskap och information vilket kanske kan bidra till att du som anhörig kan känna dig tryggare inför framtiden.

I studiecirkeln erbjuds du också att skriva en levnadsberättelse som ger en bild av ditt barn som känns viktig att förmedla till omgivningen. Som förälder har du en unik inblick i ditt barns liv och har varit med om både stora och små händelser som kan vara roligt och viktigt för andra att känna till.

Vi träffas sju gånger och tar upp olika teman. Minst fem deltagare behövs för att starta upp en studiecirkel. Det kostar inget att delta i gruppen. Fika serveras till självkostnadspris.

Hör av dig med frågor och anmälan senast den 24 januari till
Carola Nordebrink, anhörigkonsulent
telefon 0152–295 58
E-post carola.nordebrink@strangnas.se

Tid: Måndagar med start den 30 januari, kl.18-20.

Plats: Anhörigcentrum, Eskilstunavägen 5 (entré från Nygatan) i Strängnäs


Studiematerialet har tagits fram av Delaktighet och stöd, ett Arvsfondsprojekt inom Bräcke diakoni 2013–2016.
Samarbetspartners: Föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar – Göteborg med omnejd, Anhörigas Riks-förbund och Studieförbundet Vuxenskolan – Göteborg.

 

Uppdaterad 2017-01-13

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >