Toppbild

Nu startar vi grupp för kvinnor utsatta för våld

Strängnäs kommun startar grupp för kvinnor som upplevt kränkningar, kontroll, hot eller andra typer av våld från sin partner eller före detta partner.

Arbetet i gruppen sker genom information och deltagande reflektioner. Du kan välja att vara anonym och alla är välkomna att anmäla sitt intresse. Efter gruppstart kommer gruppen att vara sluten.

Vi kommer att träffas onsdagar kl. 18.00-20.00 under cirka 6 veckor med planerad start 26 april.    

Vid intresse kontakta senast 24 april, samordnare mot våld i nära relation Daniel Eriksson
Tel nr: 0152-29638
E-post: daniel.eriksson2@strangnas.se

eller gruppledare Eva Söderberg
Tel nr: 0152-29916
E-post: eva.soderberg@strangnas.se

Läs mer om våld i nära relation

Uppdaterad 2017-03-24

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >