Toppbild

Socialkontoret prisar framgångsrikt förbättringsarbete

Bild på människor tar emot ett pris

 

Socialkontoret delar årligen ut ett pris för förtjänstfullt genomfört förbättringsarbete. Priset delas ut på årets sista kvalitetskonferens i december.

 

I år delades priset ut den 15 december inför representanter från socialkontorets samtliga verksamheter. Prisutdelare var socialnämndens ordförande Monica Lindell Rylén.

De nominerade bidragen

Kvalitetsgruppen för verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning
Kvalitetsgruppen har under året arbetat aktivt och med framgång för att främja den enskilda individens delaktighet. Detta genom att ha arbetat med delaktighetsmodellen, stärkt brukarnas delaktighet genom välfärdsteknologi och arbetat förebyggande med utmanande beteenden.

Eva Holm, kvalitetssamordnare inom verksamhetsområde funktionsnedsättning
Eva Holm var den drivande personen bakom mässan "Det här är mitt liv – mina möjligheter" som vände sig till anhöriga, gode män, förvaltare och allmänhet och som genomfördes i Strängnäs kommunhus. En mässa som genomsyrades av engagemang, värme, glädje, delaktighet och stolthet hos både brukare och personal.

 

Juryns motivering

"Två nomineringar har inkommit och konkurrensen var knivskarp mellan dessa båda. Båda bidragen är fina exempel på nytänkande som kommit både brukare, deras närstående och personal till del vilket också är kriteriet för att få denna utmärkelse.

Båda bidragen visar på ett vinnande koncept på både kort och lång sikt. Beslutet var helt enkelt inte enkelt. Det var till och med så svårt, att vi i juryn beslutat att låta de två nominerade dela på årets utmärkelse!"

Juryn bestod av socialnämndens ordförande Monica Lindell Rylén, planering och utvecklingschef Annika Jungklo, kommunikationschef Mattias Johansson och utvecklingschef Lars Nykvist.

Varför delas detta pris ut?

Syftet med kvalitetspriset är att visa uppskattning för framgångsrikt förbättringsarbete och stimulera till ytterligare utveckling. Prissumman på 4 000 kronor får användas till utbildning, konferens, litteratur eller egen anordnat utvecklingsdag eller seminarium.

Uppdaterad 2017-06-27 av Annika Jungklo

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >