Toppbild

Valfrihet i hemtjänsten för utförare

Företag och andra privata organisationer är välkomna att ansöka om att få utföra hemtjänst på uppdrag av Strängnäs kommun.

Förutsättningar för utförande av hemtjänst framgår av LOV-underlaget med bilagor som du hittar här nedan.

LOV-underlag 2017
Rutin för biståndsbedömning, avgifter och ansvarsfördelning
vid egenvård inom Strängnäs kommun
Kommunicering av hälso- och sjukvård
Delegering inom hälso- och sjukvård
Avvikelse delegerad hälso- och sjukvård
Avvikelse fall hälso- och sjukvård
Rutin för Lex Sarah
Handlingsplan för demensvård
Rutin för smittförande avfall i hemsjukvården
Riktlinjer för privata medel i ordinärt boende
Rutin för dokumenthantering avslutade kunder privata utförare
Anvisning nyckelfria lås och Care app
Kommunikation om kunder mellan samarbetspartners
Rutin för fakturahantering
Rutin för val, omval och nya utförare av hemtjänst
Beställning av Care lock, blankett
Databehörighetsblankett

För att ansöka om att få bli utförare av hemtjänst, fyller du i vårt e-formulär eller fyller i blankett, Hemtjänst Ansökan om att bli godkänd utförare av hemtjänst enligt LOV under E-tjänster och blanketter.

Om du vill ha mer information kontakta:
Barbro Ernald
LOV-samordnare

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Tel 0152-29607
barbro.ernald@strangnas.se

 

Uppdaterad 2017-05-24

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >