Toppbild

Våld och hot

Att vara utsatt för våld, fysiskt och/eller psykiskt, påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer. Det gäller även kvinnor och män.

Personer som är utsatta, eller utsätter andra för våld behöver särskilt stöd och hjälp. Du har rätt att få den av socialkontoret.

Om du själv är utsatt eller känner någon som är utsatt för våld så kan du ringa vår mottagningssektion för rådgivning, tel 0152-299 95. Du får vara anonym.

Vår samordnare för våld i nära relation heter Daniel Eriksson och du är välkommen att kontakta honom på tel 0152-296 38.
E-post: daniel.eriksson2@strangnas.se

Under kvällar, nätter och helger finns en social beredskap och du når den genom att ringa 112.

Vad är våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort problem i samhället. Med nära relation menas att det finns, eller har funnits, en nära och förtroendefull relation mellan den som utsatts för våld och den som utövar våldet. Det kan handla om olika former av våld, till exempel fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

- Fysiskt våld kan vara knuffar, slag, fasthållande, sparkar och liknande angrepp. Det kan också vara försummelse genom att till exempel undanhålla medicin eller hjälpmedel från den som behöver det.
- Psykiskt våld kan vara hot, kränkningar, kontroll, isolering eller att på andra sätt begränsa någons liv.
- Sexuellt våld kan exempelvis utövas genom att påtvinga någon sexuella handlingar eller genom våldtäkt.

Exempel på vem man kan vara utsatt av i nära relation är make/maka, sambo, pojkvän/flickvän, före detta partner eller vuxna barn.

När det gäller barn som utsätts av någon de har en nära relation med menas till exempel föräldrar, fosterföräldrar eller syskon.

Vi erbjuder hjälp både till dig som är utsatt för våld och till dig som utövar våld i en relation.

Strängnäs kommuns socialtjänst erbjuder hjälp och stöd till utsatta. Vi vänder oss till dig som blivit utsatt för kränkningar, hot, kontroll eller andra typer av våld av din partner eller före detta partner, förälder eller av någon annan som står dig nära. Vi erbjuder dig stöd och hjälp genom samtal om det du upplevt och hur det har påverkat dig. Du kan också få råd och information om vad som händer vid en polisanmälan och vilka möjligheter du har att få hjälp av myndigheter och andra organisationer.

Om du är i behov av skydd hjälper vi dig och eventuella barn vidare till skyddat boende. Det krävs inte någon polisanmälan för att du ska erbjudas stöd.

Hjälp till dig som vill sluta använda våld 

Samtalsbehandling erbjuds även till dig som vill sluta att använda våld.
Du erbjuds enskilda samtal anpassade efter dina behov. Syftet är att erbjuda kunskap om vad som händer när våld förekommer i en relation och hur du kan förändra ditt våldsbeteende.

Du är välkommen att kontakta
Lotta Larsson, tel 0152-292 73
E-post: lotta.larsson@strangnas.se eller
Johan Svensson Blohm, tel 0152-293 15
E-post: johan.svensonblohm@strangnas.se

Trappan - Stöd till barn som upplevt våld i nära relation

Socialtjänsten erbjuder stöd till barn och ungdomar som upplevt våld bevittnat eller själva blivit utsatta).

Trappan är krisbearbetande samtal som riktar sig till barn och ungdomar, ca 4-18 år, som upplevt våld i nära relation.

Stödet består av en strukturerad samtalsserie på cirka 5-8 träffar.
För att kunna arbeta med modellen krävs att barnet/ungdomen vistas i en miljö där det inte längre förekommer våld. Vi kan även erbjuda annan form av stöd efter utredning och arbetar också med risk- och skyddsbedömningar i familjer där det förekommit våld.  

För mer information kontakta
Elisabeth Häggqvist, tel 0152-296 27
E-post: elisabeth.haggqvist@strangnas.se  eller
Socialtjänstens mottagningsenhet, tel 0152-299 95.

Läs mer om Kvinnofridslinjen

 telefonnummer till Kvinnofridslinjen

 

Uppdaterad 2017-03-22
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Kontakt

Enhetschef
Therese Linejung
0152-296 43
therese.linejung@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >