Toppbild

Trafik & infrastruktur

Gatumiljö i Strängnäs

 

På dessa sidor kan du läsa mer om det som rör trafik och infrastruktur inom Strängnäs kommun. Oavsett om du går, cyklar, åker bil, åker kollektivt eller färdas på annat sätt ska du kunna ta dig fram enkelt och säkert runt om i kommunen. På det kommunala gatu-, gång- och cykelvägnätet strävar vi efter god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet.

 

Tyck till om stadsmiljön i kommunen!

Under sommaren 2017 genomförs en trygghets- och trafikenkät. Ta chansen att tycka till om stadsmiljön i Strängnäs kommun genom att delta i enkäten!

 

Bildpuff driftdagboken - Upptagning av sand

 

Felanmälan

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >