Toppbild

Gator och trafik

Finningerondellen

Via underrubrikerna får du veta mer om frågor som rör trafik och gator såsom trafiksäkerhet, framkomlighet, belysning, asfalt och potthål. Behöver du särskilt transporttillstånd eller tillstånd för att schakta kan du läsa mer om det här.

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >