Toppbild

Drift och underhåll

Varje år gör Stadsmiljöenheten en inventering av vägarnas skick. Inventeringen resulterar i en åtgärdsplan. Vägytans skick bedöms efter ett tiotal variabler, några av de viktigaste variablerna är ytans jämnhet, spårbildning, beläggningsskador och vägens bärighet.

Hur hårt en väg slits beror på hur många som trafikerar vägen, om det är tung trafik och hur många som kör med dubbdäck på vägen. Drift och underhåll av vägarna är viktigt för trafiksäkerheten, framkomligheten och komforten men också för att minska miljöpåverkan.

Drift och underhåll av vägar omfattar allt från lagning av sprickor, hål och spår till ny beläggning. Vägens sidoområden klipps varje år och röjs regelbundet så att det är god sikt längs vägen och i korsningar. I drift och underhåll ingår också underhåll av vägmärken, informationstavlor och belysning. 

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Bildlänk till felanmälan

Bildlänk till driftdagboken

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >