Toppbild

Gatubelysning

En ljusare tillvaro för Strängnäs invånare

Strängnäs kommun har cirka 6000 installerade belysningspunkter för gator, parkvägar och parker. Driften av belysningspunkterna sköts av Bogfelts Installation & Entreprenad AB som har ett helhetsansvar för drift och underhåll.

Det finns även belysningspunkter utmed huvudvägarna installerade av Trafikverket. Svevia AB ansvarar för drift och underhåll.

Underhåll, reparation och service av belysningspunkter

Entreprenören inspekterar samtliga belysningspunkter två gånger per år och i samband med det byter de också enskilda trasiga lampor. Om fler än tre lampor i följd är ur funktion åtgärdas detta snarast möjligt efter felanmälan, det gäller även för enskilda trasiga lampor vid övergångsställen och gatukorsningar.

Vid olika typer av skador som utgör direkt fara för liv och/eller egendom eller ger driftstörningar inom trafiken åtgärdas dessa omgående.

För att förenkla och förkorta serviceprocessen i samband med fel och reparation är belysningspunkterna märkta med ett nummer.

Felanmälan för gatubelysning

Du kan göra din felanmälan av gatubelysning via e-formulär eller ringa in din anmälan till 0152-292 00. 

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >