Toppbild

Tosteröbron

Tosteröbron är en 300 meter lång svängbro med en segelfri höjd på 2,8 meter. Bron byggdes 1936 och var då nästan den enda länken över Mälaren. Sedan 1993 ansvarar Strängnäs kommun för drift och underhåll av Tosteröbron. 

Öppning och stängning av bron sker normalt genom fjärrstyrning från brovakten vid Hjulstabron, vilket medför att bron måste kameraövervakas. Ny kamerautrustning sattes upp under vintern 2013-2014. Service av bron sker regelbundet av kommunens personal. Över bron passerar cirka 7000 fordon per dygn och bron öppnas cirka 1800 gånger per år.

Tosteröbron

 

Öppningstider

Nyttotrafik:

Alla dagar klockan 06.00-22.00, övrig tid efter förhandsbeställning.

Fritidsbåtar:

1 maj - 15 oktober;

Alla dagar klockan 06.00-22.00. Bron öppnas en gång per timme under 10 minuter enligt följande:

06.00-06.10, 08.00-08.10, 09.00-09.10, 10.00-10.10 ----> 20.00-20.10, 21.00-21.10, 21.50-22.00.

16 oktober - 30 april;

Alla dagar klockan 06.00 - 22.00 efter anmälan per VHF eller telefon eller med signalkontakt vid respektive ledverk. Använd VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >