Toppbild

Cykelplan

En cykelplan för Strängnäs kommun fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2017. Välkommen att ta del av cykelplanen!

Uppdaterad 2017-04-18 av Stadsmiljöenheten

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >