Toppbild

Kollektivtrafik

I Strängnäs kommun ska det vara lätt att gå, cykla och använda kollektivtrafik. Kollektivtrafiken utvecklas i samverkan med MÄLAB, Sörmlandstrafiken och övriga kommuner och landsting i Södermanland.

 

Målet är att skapa en attraktiv, tillgänglig och hållbar kollektivtrafik.

 

Strängnäs resecentrum

 

 

Uppdaterad 2017-03-28

Stabsavdelningen

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

kommunstyrelsen@strangnas.se


Synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >