Toppbild

Tågtrafik

Resenärer som väntar på tåget på Strängnäs resecentrum

Nu satsar vi på att utveckla tågtrafiken

 

I ett samarbete mellan länen Södermanland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland genomförs nu föränd­ringar i tågtrafiken under de kommande åren, för att skapa fler möjligheter i ditt resande. Genom fler tågavgångar ökar möjligheterna att bo på en ort och arbeta eller studera på en annan ort. Det underlättar och gör det enklare att resa både på fritiden och i tjänsten. Syftet är att förbättra möjligheterna till regional pendling och därmed bidra till ökad tillväxt och jobbskapande.

 

Följande förändringar kommer att ske under åren 2016-2021

  • 11 december 2016 gjordes en utökning av tågavgångar, för att täppa till de luckor som fanns i tidtabellen (morgon, mitt på dagen och kväll) och som skapar lång väntetider för resenärerna.  Nästa etapp av trafikökning sker under åren 2019-2021.

 

  • Sommaren 2017 öppnas Citybanan i Stockholm. Den nya spårtunneln      innebär att SL:s pendeltåg kan gå på egna spår i Stockholm, vilket avlastar de befintliga spåren till och från Stockholm Central. Detta skapar förutsättningar att kunna köra fler tåg och öka punktligheten.

 

  • Hösten 2017 lanseras Movingo som är en ny pendlarbiljett. Movingo är      en biljett som kommer att gälla på både regionaltåg och i läns- och      lokaltrafiken som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken. Det gör det möjligt att göra en anslutningsresa utan krav på tilläggsbiljett eller blanda sina resor med      växelvis till exempel regionaltåg och SLs pendeltåg. För pendlarna från Strängnäs innebär även detta billigare pendlarbiljetter jämfört med idag.

 

  • Hösten 2017 invigs Strängnäs nya resecentrum.

 

  • Sommaren 2018 är utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Härad-Strängnäs på Svealandsbanan färdig. Det skapar förutsättningar att köra fler tåg, minska restid och öka punktligheten.

 

  • 2019-2021 sätts 33 nya moderna tåg i trafik. Det nya tågen har hög komfort, bra inomhusklimat och internet. Det är också enkelt att kliva på för personer med funktionsnedsättning samt för resande med barnvagn. Tågen är snabba och ger kortare restider, med en hastighet på upp till 200 km/h på vissa sträckor. 

 

Tågtrafik - länkar

TiM-trafiken (tåg)

Tågtidtabeller för Svealandsbanan  Tidtabell 58 gäller för sträckan Arboga-Eskilstuna-Stockholm med uppehåll i Strängnäs och Läggesta.

Trafikläget på Svealandsbanan

Resplusguiden

SJ

Utbyggnad av Svealandsbanan

Uppdaterad 2017-03-28
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Stabsavdelningen

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

kommunstyrelsen@strangnas.se


Synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >