Toppbild

Kontakt

Stadsmiljöenhetens kontaktuppgifter och ansvarsområden:

 

Hans Axelsson, 0152-292 50
hans.axelsson@strangnas.se
Om- och nybyggnadsprojekt, gatubelysning, broar, hamnar, trafiksäkerhet och trafikfrågor, t ex vägmärken, hastigheter och parkering.


Göran Swensson, 0152-292 58
goran.swensson@strangnas.se 
Om- och nybyggnadsprojekt, asfaltbeläggningar, schakttillstånd, trafiksäkerhet och trafikfrågor.


Manhal Muwaffak, 0152-293 19
manhal.muwaffak@strangnas.se
Om- och nybyggnadsprojekt av gator och vägar.


Krister Pihl, 0152- 293 34
krister.pihl@strangnas.se
Om- och nybyggnadsprojekt av gator och vägar.


Katharina Sjöberg, 0152-293 22
katharina.sjoberg@strangnas.se
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, boende- och nyttoparkeringstillstånd.


Marie Ollman, 0152-293 38
marie.ollman@strangnas.se
Lekparker, utegym, sommarblommor, perenner, parker, naturmark, skogar, grönområde, papperskorgar, buskar och träd, flaggning, julgranar, parkbänkar.


Rose-Marie Byström, 0152-292 70
rose-marie.bystrom@strangnas.se
Lekparker, utegym, sommarblommor, perenner, parker, naturmark, skogar, grönområden, papperskorgar, buskar och träd, flaggning, julgranar, parkbänkar.


Christina Alneberg, 0152-291 42
christina.alneberg@strangnas.se
Markupplåtelser, torghandel.


Stadsvärd, 0152-295 04
Stadsvärd, parkering, parkeringsövervakning, flytt av fordon.

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Bildlänk till felanmälan

Bildlänk till driftdagboken

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >