Toppbild

Kontakt

Stadsmiljöenhetens kontaktuppgifter och ansvarsområden:

 

Hans Axelsson, 0152-292 50
hans.axelsson@strangnas.se
Om- och nybyggnadsprojekt, gatubelysning, broar, hamnar, trafiksäkerhet och trafikfrågor, t ex vägmärken, hastigheter och parkering.


Göran Swensson, 0152-292 58
goran.swensson@strangnas.se 
Om- och nybyggnadsprojekt, asfaltbeläggningar, schakttillstånd, trafiksäkerhet och trafikfrågor.


Manhal Muwaffak, 0152-293 19
manhal.muwaffak@strangnas.se
Om- och nybyggnadsprojekt av gator och vägar.


Krister Pihl, 0152- 293 34
krister.pihl@strangnas.se
Om- och nybyggnadsprojekt av gator och vägar.


Katharina Sjöberg, 0152-293 22
katharina.sjoberg@strangnas.se
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, boende- och nyttoparkeringstillstånd.


Marie Ollman, 0152-293 38
marie.ollman@strangnas.se
Lekparker, utegym, sommarblommor, perenner, parker, naturmark, skogar, grönområde, papperskorgar, buskar och träd, flaggning, julgranar, parkbänkar.


Rose-Marie Byström, 0152-292 70
rose-marie.bystrom@strangnas.se
Lekparker, utegym, sommarblommor, perenner, parker, naturmark, skogar, grönområden, papperskorgar, buskar och träd, flaggning, julgranar, parkbänkar.


Christina Alneberg, 0152-291 42
christina.alneberg@strangnas.se
Markupplåtelser, torghandel.


Stadsvärd, 0152-295 04
Stadsvärd, parkering, parkeringsövervakning, flytt av fordon.

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >