Toppbild

Kommunen vill änderna i Mariefred väl

Vi har förståelse för att änderna i Mariefred väcker känslor, att det är jobbigt att se dem i vattnet som sakta fryser till is och att det är lätt att leva sig in i deras situation. Då måste vi tillsammans komma ihåg att änder är vilda djur och om vi hanterar dem fel blir det inte bra för fåglarna i förlängningen.

Strängnäs kommun har också hört att många tror att änderna i Mariefred är fåglar som medvetet har placerats ut för jakt, men det är en beskrivning som vi inte har sett några bevis för. Vi är istället övertygade om att huvuddelen av änderna är av vilt ursprung, troligen så kallade "norrlandsänder", som stryker söderut till de stora sjöarna och kusten när vintern kommer med frusna vatten. När de sedan hittar mat, kompisar och öppet vatten i Mariefred så stannar de naturligtvis kvar. Problem för människor och andra fåglar Den största anledningen till att vi har problem med för många änder i Mariefred är att folk matar dem och därmed lurar dem att stanna kvar. Dessutom så börjar denna matning alldeles för tidigt, innan det egentligen finns skäl att mata dem då de som nu, med öppna, isfria vatten, hittar mat på egen hand.

Änderna i Mariefred, som i år verkar vara flera än någonsin, ger upphov till en mängd problem, både för människor men även för fåglarna själva.

Det största bekymret med dessa flera hundra änder på en liten yta är förstås smittspridning, speciellt i dessa tider när Sverige har klassats upp till riskkategori två gällande fågelinfluensan.

Andra bekymmer som blir är de sanitära när fåglarnas avföring ligger riklig på bryggor, i parker och närliggande lekplatser. Därutöver så riskerar den organiserade matningen med spannmål, vilket egentligen är den som vi främst vänder oss emot, att locka till sig råttor och andra skadedjur.

Ändernas behov Kommunens plan är att få stopp på den omfattande matningen nu, innan isen lägger sig och änderna fortfarande har kraft att dra vidare till andra öppna vatten.

Om personer ändå fortsätter att mata änderna, så kommer troligen en hel del änder att dö även i vinter. De kommer inte att dö främst på grund av matbrist, utan näringsbrist eftersom spannmål och bröd inte är lämplig andmat, alternativt av sjukdomar eller ålder.

Flyttar änderna vidare söderut har de större möjlighet att överleva istället för att flockas många hundra i en liten vak i Mariefred, oavsett hur mycket invånare eller Strängnäs kommun skulle mata dem.


Lars Ekström, chef för teknik- och servicekontoret

Sixten Skullman (M), ordförande i teknik- och servicenämnden

Läs även artikeln i ekuriren.se

Uppdaterad 2016-12-22 av Teknik- och servicekontoret

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >