Toppbild

Fågelmatning ökar risken för smittspridning - Mata inte änderna!

 

Matar du fåglarna ökar du risken för smittspridning
Sverige har uppgraderats till skyddsnivå 2 i hela landet gällande fågelinfluensan. Matning i parker, dammar och vid vatten medför ofta att ett större antal fåglar samlas. För att minska smittspridningsrisken av fågelinfluensa och andra sjukdomar bör matning undvikas i dessa miljöer.
Detta gäller särskilt matning av sjöfåglar som änder och svanar då smittan är vanligare hos denna typ av fåglar.

Sanitära problem och skadedjur
Många fåglar som samlas i samma område innebär att en stor mängd avföring också kommer att hamna i detta område. Fåglarnas avföring kan ge upphov till lukt, smitta och andra miljöproblem. Överbliven mat som fåglarna inte äter upp lockar till sig skadedjur såsom råttor och andra gnagare.  

Fågelmatning kan även medföra:

  • Onaturliga beteenden hos fåglarna.
  • Övergödning och miljöproblem.
  • Att fåglarnas flyttdrift störs.
  • Undernäring då fåglarna äter fel föda.
Uppdaterad 2016-12-27 av Teknik- och servicekontoret
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >