Toppbild

Teknik- och servicenämnden sammanträder i Åker

Tisdagen den 28 mars kl. 17.00 har Teknik- och servicenämnden sitt sammanträde i Åkers Styckebruk. Mötet äger rum i Folkets hus i rummet Elis J. Intresserade medborgare är välkomna att lyssna och ställa frågor.

Uppdaterad 2017-03-01 av Kersti Hellström

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >