Toppbild

Verksamhetsrapport teknik- och servicekontoret, februari 2017

Teknik- och servicekontoret leds av kontorschef Lars Ekström och har en mångsidig verksamhet med bl.a. räddningstjänst, måltidsservice till våra barn i förskola och skola, till våra äldre hemma och på särskilda boenden m.fl, inre service med medborgarkontor, fordon och hamnar, fritidsenheten med idrottanläggningar och hallar, stadsmiljöenheten som sköter parker, gator och mycket mycket annat. Läs om oss i verksamhetsrapporten för februari 2017.

Uppdaterad 2017-02-27

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >