Toppbild

Verksamhetsrapport teknik- och servicekontoret, januari 2017

Teknik- och servicekontoret rapporterar varje månad vad som är aktuellt inom de olika verksamheterna till teknik- och servicenämnden i samband med sammanträde i verksamhetsrapporten.

Uppdaterad 2017-02-23

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >