Toppbild

Parkering

Inom Strängnäs kommun är det gratis att parkera på kommunala parkeringar och gatumark.

P-skiva gäller i Strängnäs och Mariefreds kommunala centrala delar enligt skyltning: Måndag-fredag kl. 08.00-18.00 och lördag kl. 08.00-15.00.

Några viktiga generella regler att känna till är:

  • Förbud att parkera 10 meter före och efter korsning, gäller även trevägskorsning.
  • Förbud att parkera 20 meter före och 5 meter efter busshållplats.
  • Förbud att parkera 10 meter före ett övergångsställe/cykelöverfart.
  • Inom ett gångfartsområde är det förbud att parkera på någon annan plats än markerade parkeringsplatser.
  • Förbud att parkera så att framkomligheten och/eller utfart från fastighet försvåras.

Datumparkering

För att underlätta för snöröjning och sandupptagning gäller datumparkering från 1 oktober - 15 maj i Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk. Datumparkering innebär att det mellan klockan 00.00-08.00 är förbjudet att parkera på gatusida med jämna husnummer vid jämna datum, och på gatusida med ojämna husnummer vid ojämna datum.

Minnesregel: När du parkerar på kvällen ett jämnt datum, parkera på den sida som har jämna husnummer för att stå på rätt sida efter midnatt!

Datumparkering gäller ej på markerade platser utmed gator med parkeringsskylt.

Inom område med datumparkering kan det finnas andra vägmärken som tar över. Till exempel kan det vara parkeringsförbud på ena sidan och då gäller det. Då får man datumparkera på andra sidan de dagar då det är tillåtet enligt reglerna för datumparkering.

Långtidsparkering

Långtidsparkering i sju dygn finns på Ingvarsvägen och vid resecentrum. På parkeringen vid Västerviken kan du stå tre dygn.

Kontakt

Har du frågor, synpunkter, önskemål eller vill rapportera felparkeringar/långtidsparkerade skrotbilar ska du vända dig till kommunens stadsvärd som också övervakar att parkeringsreglerna följs. Han nås på telefon 0152-295 04.

Parkeringsutredningar

Under våren 2015 gjordes parkeringsutredningar gällande tätorterna Mariefred och Strängnäs av teknik- och servicekontoret. Läs mer genom att klicka på resp. länk nedan:
Rapport om parkeringssituationen i Mariefreds stad
Rapport om parkeringssituationen i Strängnäs stad

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >