Toppbild

Parkeringsövervakning, parkeringsböter

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på gator och vägar och förbättra trivseln i boendemiljöer beslutade Strängnäs kommun att införa parkeringsövervakning i hela Strängnäs kommun från 1 januari 2003. Från och med juni 2014 bedrivs parkeringsövervakningen i egen regi.

 

Parkeringsanmärkning

Rättelse och bestridande sker hos polismyndigheten i det distrikt parkerings-anmärkningen utfärdats, i Södermanland  telefon 114 14. På parkeringsanmärkningen finns information om tillvägagångssätt vid ansökan om rättelse.

Avgiften är 700 kronor för parkering på handikapp-plats utan tillstånd, på övergångsställen, i gatukorsning och där stoppförbud gäller och 400 kronor för övriga förseelser.

 

Kontakt

Vid frågor kontakta stadsvärden, 0152-295 04 eller e-post stadsmiljoenheten@strangnas.se
eller om det rör ansökan om rättelse, Polismyndigheten i Södermanland, telefon 114 14.

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >