Toppbild

Parkeringsövervakning, parkeringsböter

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på gator och vägar och förbättra trivseln i boendemiljöer beslutade Strängnäs kommun att införa parkeringsövervakning i hela Strängnäs kommun från 1 januari 2003. Från och med juni 2014 bedrivs parkeringsövervakningen i egen regi.

 

Parkeringsanmärkning

Rättelse och bestridande sker hos polismyndigheten i det distrikt parkerings-anmärkningen utfärdats, i Södermanland  telefon 114 14. På parkeringsanmärkningen finns information om tillvägagångssätt vid ansökan om rättelse.

Avgiften är 700 kronor för parkering på handikapp-plats utan tillstånd, på övergångsställen, i gatukorsning och där stoppförbud gäller och 400 kronor för övriga förseelser.

 

Kontakt

Vid frågor kontakta stadsvärden, 0152-295 04 eller e-post stadsmiljoenheten@strangnas.se
eller om det rör ansökan om rättelse, Polismyndigheten i Södermanland, telefon 114 14.

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >