Toppbild

Spadenskyltar

SpadenskyltEngagemanget kring stadsbyggnadsfrågor och närmiljö är stort. Strängnäs kommun vill att kommuninvånarna ska kunna påverka hur gator, torg, parker och trafiklösningar utformas.

Det är bakgrunden till att teknik- och servicekontoret satsar på spadenskyltar i stadsmiljön. Som ett led i att öka den lokala demokratin och möjlighet att påverka din närmiljö har Strängnäs kommun startat ett projekt som ger dig som invånare möjlighet att komma med konstruktiva förslag som bidrar till en bättre och trivsammare kommun.

Skyltarna informerar om vad som ska hända och förvaltningen vill få in synpunkter från invånarna i kommunen. Teknik- och servicekontoret hoppas på många konstruktiva förslag som bidrar till en effektivare planering.

 

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Bildlänk till felanmälan

Bildlänk till driftdagboken

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >