Toppbild

Reklamskyltar & affischer

Enligt § 12 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun gäller följande om affischering:

  • Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

 

  • Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

 

  • Näringsidkare kan också utan särskilt tillstånd, omedelbart i anslutning till entrén, placera en affischtavla (så kallade pratare) utformad enligt bilaga 1.3. Tillståndet gäller en affischtavla per entré.

 

Vid frågor kontakta stadsmiljöenheten.

Uppdaterad 2017-03-14 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >