Toppbild

Snö och halka

Strängnäs kommun har tillsammans med fastighetsägarna ansvar för snöröjning och halkbekämpning i kommunens tätorter.

Snö

 

Strängnäs kommun ansvarar för vinterväghållningen i alla tätorter men också i Merlänna, Härad och Vansö tätort. I Stallarholmen ansvarar Trafikverket för snöröjningen av genomfartsleden och bron, i övrigt ansvarar Stallarholmens vägförening för snöröjningen av alla gator, gång- och cykelvägar.

Trafikverket plogar följande:
Åkers styckebruk - Bruksvägen med intilliggande gång- och cykelväg.
Mariefred - Stallarholmsvägen, Kärnbogatan, Slottsträdgårdsgatan och Ärnäsvägen.
Stallarholmen - Stallarholmsbron och genomfartsleden.
Merlänna - Merlännavägen och Söderlännavägen.
Vansö - väg 957 (Björsund-Fogdö-Vansö-Strängnäs) och väg 971 (Vansö-Härad).
Härad - Överåsvägen.

 

Kartor över vinterväghållningens ansvarsfördelning

 SträngnäsMariefredMarielundÅkerStallarholmenHäradMerlänna  Vansö.

 

Snödagboken

Följ snöröjningen i Strängnäs kommun i Snödagboken.

 

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning på trottoar eller gångbaneutrymme genom följande åtgärder:

  • snarast ta bort snö och is som kan vara hinder eller innebära risk för halka
  • sanda eller genomföra anda åtgärder för att motverka halka
  • sopa upp och ta bort sand
  • ta bort ogräs, sopa och hålla rent
  • hålla rännstensbrunnar inom gångbaneutrymmet fri från snö, is och igensättande föremål

 

Här kan du hämta sand

Strängnäs kommun erbjuder alla fastighetsägare att hämta sand vid kommunens förråd på Kvittenvägen i Strängnäs, brandstationen i Åkers styckebruk, p-plats Hammarvägen och Slottsbrinksbacken i Mariefred. I Stallarholmen kan du hämta sand från Vannesta Entreprenad utmed Mariefredsvägen.
Givetvis gäller detta enbart sandning av trottoaren, uppfarten eller liknande och inte i en större kommersiell omfattning.

 

Kom ihåg datumparkering

För att underlätta snöröjningen måste alla respektera datumparkeringen. Det betyder att du ska stå parkerad på rätt sida mellan klockan 00.00-08.00. Om du parkerar på kvällen (före klockan 00.00) ett jämnt datum, parkera på den sida som har jämna husnummer för att stå på rätt sida under kommande natt.

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Bildlänk till felanmälan

Bildlänk till driftdagboken

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >