Toppbild

Halkbekämpning

Sandning och saltning

Under vinterhalvåret arbetar stadsmiljöenheten mycket med förebyggande halkbekämpning.

Halkbekämpning sker bland annat på senhösten, innan snön fallit men temperaturen i vägbanan är under noll bildas ofta en frostutfällning. Det kan också ske när lufttemperaturen är under noll och vägbanan är fuktig. Det blir då väldigt halt på kort tid. 

Efter utförd snöröjning saltas genomfartsleder och större gator, om inte temperaturen understiger -7 grader då saltet inte gör någon verkan. På övriga gator och gång- och cykelvägar halkbekämpar kommunen med gruskross.

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Bildlänk till felanmälan

Bildlänk till driftdagboken

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >