Toppbild

Plogning

Under pågående snöfall prioriteras större trafikleder samt gång- och cykelbanor, i övrigt väntar man i möjligaste mån tills snöfallet upphört.

När det har fallit 3-4 centimeter blötsnö eller 5-6 centimeter torrsnö börjar plogningen av genomfartsleder, bussgator samt gång- och cykelvägar i centrum. När det fallit minst 5 centimeter blötsnö eller 8 centimeter torrsnö plogas bostadsgator. Därefter öppnas snövallar vid övergångsställen, busshållplatser och handikapplatser. Det tar i snitt 8-10 timmar att få de högst prioriterade gatorna i staden snöröjda.

Plogning

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Teknik- och servicekontoret

 

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Bildlänk till felanmälan

Bildlänk till driftdagboken

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >