Toppbild

Trygghetsåtgärder 2016

Ett av kommunfullmäktiges mål för innevarande mandatperiod, som berör teknik- och servicenämnden, är målet "Tryggheten i stads och utemiljö ökar". För att följa upp detta mål genomför teknik- och servicekontoret varje år en trygghetsmätning.

Några exempel på genomförda/planerade åtgärder för att öka tryggheten:

Strängnäs

  • Montering av markbelysning vid träden utmed Hospitalsgatan och Storgatan, för att skapa en ljusare och tryggare känsla.
  • Byte av armatur på Tosteröbron och fram till Mälarvägen.
  • Nya strålkastare på hundrastgården vid Fårhushagen.
  • Belysning av anslutning till motionsspåret från Kantarellstigen.
      

Mariefred

  • Ny belysning längs med gång- och cykelvägen från Nyponvägen till Stallarholmsvägen (Maj-Lis Lööws väg).
  • Ny belysning längs med gång- och cykelvägen Hågavägen-Fatbursvägen.
  • Belysning av bryggdäcket från gästhamnen till Kölnholmen (planeras under året).

 

Uppdaterad 2017-02-22

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >