Toppbild

Verksamhetsrapporter

I samband med teknik- och servicenämndens sammanträden varje månad informerar teknik- och servicekontorets olika verksamheter om vad som är aktuellt inom enheterna i en verksamhetsrapport. Välkommen att läsa om vad som händer inom fritidsenheten, måltidsservice, räddningstjänsten, stadsmiljö- och serviceenheten samt VA & Renhållning!

Uppdaterad 2017-06-13

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >