Toppbild

Föreningar

Föreningsregister

Strängnäs kommun har ett rikt föreningsliv. I föreningsregistret finns föreningarna i kommunen listade.

Föreningsbidrag

Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy gällande grundläggande kriterier och bestämmelser för att söka bidrag kan söka kommunalt föreningsbidrag. 

Läs mer om bidrag till idrotts- och fritidsföreningar

Läs mer om bidrag till kulturföreningar

Läs mer om bidrag till föreningar inom socialtjänstens verksamhetsområde

 

Alla ansöknings- anmälningshandlingar hittar du bland e-tjänster & blanketter.

 

Mer information om det ideella föreningslivet i Sverige

 

Uppdaterad 2017-02-21

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >