Toppbild

Hamnar

Västervikshamnen i Strängnäs

Kommunala fritidsbåts- och gästhamnar finns i Strängnäs och Mariefred

Strängnäs kommun tog under våren 2016 över driften av småbåts- och gästhamnarna i Mariefred och Strängnäs från Promarina AB. Kommunen arbetar sedan dess med att successivt förbättra standarden på kajer, bryggor och båtplatser.

Med start våren 2017 är gästhamnarna i Strängnäs och Mariefred med tillhörande husbilsplatser, utarrenderade för drift i privat regi.

Vid frågor - skicka dem gärna via e-post till hamnar@strangnas.se

Läs mer under fliken Båtplatser.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >