Hoppet för framtiden - föredragshållare Bengt Gustafsson

Stallarholmen | Föredrag

Bengt Gustafsson är professor emeritus. Han forskar kring stjärnornas fysik och grundämnenas uppkomst,men har också intresserat sig för miljöfrågor, framtidsfrågor och livsåskådningsfrågor.

Han har skrivit flera populärvetenskapiga böcker och kan höras i Sveriges Radio "Vinter och sommar i P1" och ett intressant samtal på Youtube.

Resebyrån för inre resor står som arrangör i samarbete med ekonomiskt stöd från Studiefrämjandet och Strängnäs kommun. Föredraget varar en timme. Därefter en timme diskussion och frågor med sittning i "caféform".

Alla är hjärtligt välkomna!

Datum: 2017-04-02
Tid: 16:00 - 19:00
Plats: Församlingshemmet i Stallarholmen
Entré: 80 kr för medlem, 160 kr för icke medlem, 40 kr för ungdom

Arrangör: Resebyrån för inre resor
Kontaktperson: Eva Skördare 076 840 1980
Hemsida: www.inreresor.se

Mer att göra

16:00 - 19:00