Åkers bergslag

Naturreservat och naturmiljö

Stallarholmen | Strängnäs | Åkers styckebruk | Natur

I Strängnäs kommun finns flertalet naturreservat. De allra flesta naturreservaten förvaltas av länsstyrelsen. I naturreservaten gäller särskilda regler eller föreskrifter för allmänheten.

Läs mer om naturreservat

Läs mer om skyddad natur

Mer att göra