Toppbild

Brobadet

Front_IMG_3668
Tumb_IMG_3671Tumb_IMG_3672Tumb_IMG_3674Tumb_IMG_3680

 

Om Brobadet

Badplatsen ligger vid Norra Strandvägen och är en av kommunens mindre badplatser. Det är en liten sandstrand med omgivande gräsytor och lekställning för de yngre.

Utrustning

I närheten till badet finns ett flertal sittgrupper och en lekutrustning.

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >