Toppbild

Brobadet

Front_IMG_3668
Tumb_IMG_3671Tumb_IMG_3672Tumb_IMG_3674Tumb_IMG_3680

 

Om Brobadet

Badplatsen ligger vid Norra Strandvägen och är en av kommunens mindre badplatser. Det är en liten sandstrand med omgivande gräsytor och lekställning för de yngre.

Utrustning

Ett flertal sittgrupper och lekutrustning.

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >