Toppbild

Oknöbadet

Front_IMG_3040
Tumb_IMG_3024Tumb_IMG_3032Tumb_IMG_3034Tumb_IMG_3040Tumb_IMG_3046

 

Om Oknöbadet

Badplatsen är ett mindre bad med långgrund strand med en kombination av finkornig sand och gräsmatta. Från stranden går det ut två bryggor.

Badet sköts av Aspö-Tosterö Hembygdsförening i samarbete med Strängnäs kommun.

 

Övrig utrustning

Vid badet finns en handikappanpassad toalett, eldstad, sittgrupper, omklädningshytt och sophämtning.

 

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >